Böbrek Kisti

Böbrek Kisti Ameliyatı
Böbrek kisti ameliyatı, böbrek kisti böbreklerde en çok karşılaşılan kistik lezyonlardır. Yerleşim yerlerine nazaran rahat kist veya karışık olmalarına bakılırsa sınıflandırılırlar. Bu olaya gore bireyler belli başlı 1 zaman izleme edilir veya tıbbi biçimde alınmalarına, ameliyata değerlendirilmelerine karar verilmektedir. Tıbbi girişimin açık tıbbi yerine travması azca duran laparoskopik metodla alınması tavsiye edilir.
Böbrek kisti ameliyatı açık cerrahiyle yapıldığında, 35-40 santimetre lik tıbbi kesi yapılıyor. Büyük kistler olursa, bahsi geçen kesiyle beraber 12. kaburga kemiği bile alınabilir. Ameliyatın neticesinde kesi sebebiyle hasar gören kaslar ve sinirler yüzünden, uzun zaman acı ve uyuşukluk meydana gelir. Bu sebeple kişinin iyileşmesi birazcık gecikir. Bahsi geçen nedenler yüzünden bugünlerde böbrek kisti ameliyatları laparoskopik cerrahiyle kullanılmaktadır.

Böbrek kisti ameliyatı (Laparoskopik parsiyel nefrektomi)
Bahsedilen tedavi daha oldukça 4 santimetre veya daha ufak çaplı böbrek kistleri için, kistlerin yerleşim yerine gore önerilen 1 usüldür. Burada hedef kistlerin denetim yapılması, kanserli doku var ise bunların alınması ve bireyin sağlam böbreğinin bırakılmasıdır. Bahsi geçen yöntemde oluşturulan 3-4 delikten girilerek bir tek kistin alınması ve sağlam böbreğin yerinde bırakılmasıyla konforlu 1 tedavi yapılıyor. Bilhassa kanser takip edeni bakımından kolaylıkla tercih edilen 1 tekniktir. Lakin edinim gerektiren bi uygulama olduğundan, kistlerin farklılık gösteriyor olması sebebiyle bile en zor cerrahiler arasındadır.
Laparoskopik parsiyel nefrektomi ile kistin bulunduğu bölge çıkarılınca meydana gelen doku boşluğu, yaralanan damarlar ve sidik kanallarının onarımı sözü edilen yöntemin avantajları yardımıyla, basitçe aşılmaktadır. Kistik yapı çıkarılırken, çıkan kısmın dikişle onarımı esnasında böbrek atar damarında kanamanın olmaması için kapalı kalır. Bahsedilen süreçte böbrek kanla beslenemeyeceğinden, en çok 15-yirmi dakikada işlem tamamlanmalıdır. Bahsedilen evrede kist çıkarılarak, tarafta meydana gelen hasar onarım edilir. Bundan dolayı tedavisi icra eden tecrübeli laparoskopik doktor olmalıdır. Bu sebeple sözü edilen zamanda kanlanan böbrek dokusunun tamiri zor edinilen 1 deneyimdir.

Böbrek Kisti Ameliyatı Böbrek kisti ameliyatı (Laparoskopik radikal nefrektomi)
Bahsi geçen metod büyük boyuttaki kistlerin çıkarılması, böbrekle beraber kistin çıkarılması için uygulanır. Gene vücutta büyük kesi yapılmadan, 3-4 delik açılarak buraya konulan borucuklarla vücuda gönderilen tıbbi aygıtlar ve teleskop etkisiyle uygulanır. Bahsedilen operasyonda birikimli bi tabip ve ekiple, gür çözünürlüğe haiz görüntüyü 10-15 kat büyütecek görüntü koşullarında uygulanmalıdır. Böbrek kisti ameliyatının süresi 1,5-iki saat sürebilir, bahsi geçen kolay kistlerde 45 dakika miktarında olabilmekte. Vakalar ameliyattan sonraki 1-iki günde evlerine arka devam edebilir.

Laparoskopik nefrektomi hangi avantajlara geliyor?

Karın zarının dışından uygulandığı vakit bağırsak yaralanması olmamaktadır

Vakalar hastanede kısa süreli kalır, daha çabuk iyileşir.

Ameliyattan sonrasında daha azca sızı olduğundan, acı kesicilere daha z başvurulur.

Vakalarda ufak kesiler uygulandığı için, kozmetik görünüm bozulmaz.

Iyileştirme gür çözünürlükte ve büyük görüntü ile birlikte yapılmaktadır.

Böbrek kisti ameliyatı ince ve narin yapıdaki laparoskopik aletlerle gerçekleştirilir.

Vakalar gündelik yaşamına daha kısa zamanda adapte olurlar.

Bahsedilen avantajlar sebebiyle şimdilerde böbrek cerrahisinde laparoskopik nefrektomi rutin 1 uygulama biçimine getirilmiştir. Açık tıbbi lüzumlu olmadıkça seçenek edilmez.