Gece Altını Islatma, Enürezis

Gece Altını Islatma, Enürezis
Altını ıslatma problemi, çocuğun 4 yaşına geldiği halde bahsedilen davranışını hala sürdürüyor olmasıdır. Olağan gelişme sürecine bakıldığında çocuğun çişini tutması için mesaneyi denetim eden kaslarının  2 ıslak civarında geliştiği rastlanılmaktadır. Namıdiğer her evlat 2 yaşına miktarında çişini tutamaz ve alt tarafına yapar. Çoğu zaman, gündüz çiş kontrolü 2 ıslak, gece çiş kontrolü ise üçbuçuk dörtbuçuk ıslak civarında kazanılır. Bi evlat dört veya beş ayrıca 6 yaşına geldiği halde alt tarafına yapıyorsa; ya fizyolojik veya ruhsal bi probleminin varlığından söz edilebilmekte.
Altını ıslatma problemi bu şekillerde görülmekte:

GECE  ALTINI ISLATMA:
Bahsi geçen minikler gündüz çişlerinin geldiğini söyledikleri halde yalnız gece altını ıslatırlar. Ya yattıktan derhal sonrasında veya uyanmaya yakın altlarını ıslatırlar.

GÜNDÜZ ALTINI ISLATMA: Bahsedilen minikler gündüz altlarını ıslatırlar, gece bu şekilde bi davranışta bulunmazlar. En dikkat edilmesi gereken nedenlerinde birisi, çocuğun oyuna dalması ve çişinin geldiğini ayırt edememesidir.

SÜREKLİ ALTINI ISLATMA: Mesane kasları geliştiği varsayıldığı halde (3-5 ıslak) evlat hala altını gece ve gündüz ıslatmaya devam ediyorsa büyük 1 ihtimalle fizyolojik bi problemden söz edilebilmektedir. Fizyolojik problemi, ruhsal nedenlerde destekleyebilir.

ARASIRA ALTINI ISLATANLAR: Hastalanma, yakıcı hastalıklar, sidik yollarını üşütme, gece üstünün açık kalması, sıkıntı yaşama, bel sızıları, korkutulma vb. sebepler çocuğun bazen altını ıslatmasına sebep olabilmekte.  Fizyolojik ve ruhsal problemlere ilişkin değildir. Yalnız bazen küçükler kardeşleri yeni doğduğunda merakı üzerine çekmek için çokca kısa süreli biçimde bu şekilde bi davranışa yönelebilirler.

PSİKOLOJİK KAYNAKLI ALTINI ISLATMA SORUNU OLAN ÇOCUKLARDA GÖRÜLEBİLECEK BELİRTİLER
Parmak emme, tırnak yeme.
İçedönüklük, yalnız kalma tutkusu.
Sorumluluktan kaçma.
Kendine güvensizlik.
Saldırgan davranışlar.
Hiddet ve ağlama nöbetleri.
Yalan söyleme.
Dikkatini toplamada güçlük.
Yaşına müsait davranışlar göstermeme.
Anne-babaya yeteri güvenmeme.

ALTINI ISLATMANIN NEDENLERİ
FİZİKSEL NEDENLER:
Irsi yatkınlık.
Sinir adale kontrolünün gecikmesi.
İdrar yöntemleri enfeksiyonları.
Çok fazla bitkinlik.
Çok tuzlu ve sulu yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi.
Ayakların ve bel bölümünün üşütülmesi.
Uyku esnasında kalkıp su içilmesi.

PSİKOLOJİK NEDENLER:
Erken ve baskılı hela eğitimi.
Yeni 1 kardeşin doğması ve kıskançlık.
Okula başlama, mektep değişiklik yapma.
Mektep korkusu.
Sevilen birinin yitirmesi.
Gün içerisinde yaşanmış olan korkulu vakalar.
Anne-babanın ayrılması, aile ilişkilerinde bozukluklar.
Ailenin çok fazla koruyucu ve hoşgörülü tutumu ile çocukta bebeksi kalma eğilimi.
alaka çekmek ve intikam alma hevesi.
Derin uyuma.
Devamlı inatlaşma ortamlarının yaratılması.

ÖNERİLER
Başta evlat medikal muayeneden geçirilip, problemin organik 1 bozukluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı teşhis edilmeli, gerekiyorsa ilaç terapisi uygulanmalıdır. Aileler ilaç kullanması mevzusunda kaygılarını doktorla paylaşmalı ve bahsedilen mevzuda hekime güvenmelidirler.
Adale kontrolü 2 yaşından ilkin gelişmediğinden, bahsedilen dönemden ilk olarak hela eğitimi verilmemelidir.
Çocuğa wc eğitimi verirken baskıcı, zorlayıcı ve zorlayıcı tavırlardan katiyen ırak durulmalıdır.
Altını ıslattığı için çocuğa ceza verilmemelidir.
Evlat çişi vardığında “ayıp, birazcık tutuver, eve gidince yaparsın” şeklinde zorlamalara maruz bırakılmamalıdır.
Olasıdır olduğunca fazla sulu ve tuzlu yiyecek ve içecekler kontrollü verilmelidir.  Bilhassa uyku saatinden ilkin ve uyku aralarında bunların verilmemesine dikkat yapılmalıdır.
Çocuğun alt kısmına bez koyulmamalıdır.
Evlat 6 ıslak biçimde çok kalmamalı derhal değiştirilmelidir.
Çocuğun altını ıslattığı başkalarına söylenmemelidir.
Geceleyin belirli aralıklarda saat kurularak çocuğun wcye gitmesi sağlanmalıdır.
Evde çocuğun gece tuvaletini yapabilmesi için tuvaletin ışığı açık bırakılmalıdır.
Evlat wcye kaldırıldığında tamamıyla biçimde uyanık mevcut olması sağlanmalıdır.
Ağır oyuncakları kaldırmamasına ve dostlarıyla oynarken birbirlerinin sırtına binmemelerine dikkat yapılmalıdır.
Çocukla iyi bi kontakt kurmaya çalışılmalı, sözü edilen halin geçici bulunduğu ve çocuğun isterse sözü edilen halin üstesinden gelebileceği anlatılmalıdır.
Evlat altını ıslatmadığı günlerde ödüllendirilebilir.  Ödüllendirmede aşağıda bahsedilen yöntemlerden bir diğeri kullanılabilir:

TAKVİM YÖNTEMİ
Evlat altını ıslattığı günlerde yağmurlu hava resminin alt kısmına
işareti, altını ıslatmadığı günlerde ise  güneşli hava resminin alt tarafına
işareti konulur. Bahsedilen işaret asla evlat tarafınca konulması gerekir. Bi ay nihayetinde güneşli hava resminin koşullarında
işareti oldukça ise evlat ödüllendirilir.
işareti yerine takvime altını ıslatmadığı günler için güneş resmi, altını ıslattığı günler için yağmurlu bulut resmi yapılabilir.      Ödülün niteliği çocuğun yaşına kişiliğine müsait olmalıdır.(Güneş resimlerinin fazla bulunması de bi ödüldür.)

BONCUK YÖNTEMİ
Evlat boncuk dolu bi kavanozdan her altını ıslatmadığı gün için bi boncuğu boş kavanoza atar. Boncuk adedi daha önceki dolu kavanozdan çok olursa evlat gene ödüllendirilir.