İdrar Kaçırma Tanı

İdrar Kaçırma Tanı
İdrar kaçırma, mesane doğrusu sidik torbasından irademiz haricinde sidiğin dışarı akması şekilde tanımlanmaktadır. İdrar kaçağı bir haylisi vakit sidik yolundan mevcut olmakla beraber üriner fistül dediğimiz bazen hususi pozisyonlarda kalınca bağırsak, ten veya hanım seksüel organı (vajen) kanalıyla de olabilmektedir.

Her cinsiyet ve yaşta sidik kaçırmanın başka tipleri, sebepleri ve nedene nazaran çeşitli terapileri bulunur. Fakat vakalar genel anlamda sidik kaçırmanın tek bi hal bulunduğunu, hafifçe sidik kaçıranların ilaçla, daha acılı sidik kaçıranların ise tıbbi biçimde terapi edildiklerini düşünürler. Aslen sözü edilen gerçeğin; namıdiğer 1 terapi seçiminin bi birey için sağlıklı iken 1 başka rahatsız için yanlış olabileceğinin hastalara fazla iyi anlatılması gerekiyor.

İdrar kaçırma aslına bakarsak sandığımızdan oldukça daha yoğun rastlanılan; fakat doktora başvurmada veya ifade etmede sosyokültürel nedenlerle dikkatsizlik edilen 1 mesele. Her ıslak ve cinsiyette bulunabilir. İdrar kaçırma tek bi sıkıntı değildir. Başka 1 deyişle her sidik kaçırma benzer olmamakta. Değişik tipleri ve bahsedilen tiplerin değişik sebepleri var. Bundan dolayı terapi şekilleri de sidik kaçırmanın tipi ve nedenine göre farklılık gösterir. Bazı zamanlar bir tek hayat standardını bozar; bunu bireyin toplumsal, ailesel ve iş yaşamını etkileyerek yapar. Lakin kimi zaman bile bu duruma İlave şekilde,  probleminin ile birlikte mühim nörolojik veya hormonal bozukluk yatabilir. Bu şekilde bi halde tanının gecikmesi başka sistemik sorunlara usül açabilir.

Temel anlayışımıza bakılırsa bizi mutsuz etse bile masum 1 hal biçimde düşündüğümüz sidik kaçırma öldürebilir mi? Cevap: Evet… Ne şekilde mi? Mesela kronik böbrek yetmezliğine ve kan zehirlenmesine (kana mikrop karışması, sepsis) teknik açarak… İşte bahsi geçen ova dizimizde öncesinde baylarda, sonrasında hanım ve en en arka de çocuklarda sidik kaçırmayı teşhis ve tedavideki en son gelişmeler ışığında inceleyeceğiz.

Baylarda İdrar Kaçırma
Baylar aslen bayanlara oranla daha şanslılar bu sebeple sidik tutmayı elde eden adale örgüsü baylarda daha sağlam ve sözü edilen yapıyı bozabilecek evlat doğurma travması yaşamıyorlar. Bundan dolayı sidik kaçırma temel şekilde baylarda hanımefendilere oranla daha azca görülüyor. Fakat görüldüğü süre hayat standardını bayanlara oranla daha çok bozuyor. Bir ihtimal bahsedilen nedenle sidik kaçıran adam derhal 1 üroloji uzmanına koşarken, sidik kaçıran hanımlarda benzer davranışı gözlemlemiyoruz. Hanımefendiler bilhassa belli yaşın üstünde sidik kaçırmayı yaşlanmanın organik 1 akıbeti biçimde algılayabiliyorlar. Veya söylemekten utanıyorlar. 1 bile çevrelerinde başarısız 1 sidik kaçırma terapisi yaşamış bi örnek var ise bahsedilen sidik kaçıran hanımefendilerin tabibe başvurmalarını engelliyor. Hafifçe veya orta denli sidik kaçıran çok sayıda hanım yaşamını iç çamaşırının içine yerleştirdiği bi ped ile asla tabibe başvurmadan sürdürmektedir. Fakat azca oranda sidik kaçırsa de baylarda uzmana başvurma eğilimi daha güçlü.

Erkelerde İdrar Kaçırmanın En Yoğun Rastlanılan Sebepleri

İdrar bitiminde damlama: Burada kast edilen sidik yapmayı bitirdikten sonrasında birey ayağa kalktığında yada iç çamaşırını çektiğinde damlama biçiminde sidiğin gelmeye devam etmesidir. Bazı zamanlar giysileri ıslatacak mislinde sidik kaçağı gözlenebilir ve epey bir can can sıkan olabilmektedir. Her yaşta baylarda görülebilse bile birçoğu süre iyi huylu prostat büyümesiyle birliktedir. Prostat büyümesinin mesane çıkım tıkanıklığına yöntem açmış olduğu pozisyonlarda, prostatın sidik kanalına doğruca büyüyen kısımlarını çıkarmaya yönelik operasyonla (prostatektomi) tıkanıklığın açılması sonrasında kaybolabilir. Dış sidik yolunda, kalınca bağırsakların çeperinde seneler içerisinde meydana gelen ufak baloncukların (divertikül) oluşumu de sidik sonu damlamalarına tarz açabilir. Bu şekilde hallerde bahsedilen baloncukların çıkarılması ve sidik yolunun tamiriyle mesele düzelebilir. Bahsedilen durumların haricinde meydana çıkabilecek sidik sonrasında damlamaların iyileştirmesi daha zor olabilmekte. Bahsi geçen zor olgularda ne yazık ki medikal terapi bile sima güldürücü değildir. Tedaviye cevap vermeyen hastalara dış sidik alternatifini daha efektif boşaltmaya yönelik bazen teknikleri öğretmek yararlı olabilmektedir.
Prostat gelişmesine ilişkin mesane çıkım tıkanıklığının zamanında terapi edilmemesine ilişkin meydana çıkan sidik kaçırma:Prostat büyümesi baylarda 50 yaşından sonrasında yoğun şekilde yoğun karşılaşılan, kimi zaman fazlaca daha erken yaşlarda de rastlanabilen bi durumdur. Her prostat büyümesi mesane çıkım tıkanıklığı yapmaz. Fakat yapmış olduğu vaziyetler zamanında iyileştirme edilmez ise mesane içerisinde meydana gelen şiddetli hidrostatik tazyik mesane duvarını geriye döndürülemez denli bozabilir ve mesane hem depolama hem bile boşaltma vazifesini yapması imkansız bir hale düşebilir ve mesane çok aktivitesine mecbur sıkışma tipi yada mesane kası zayıflığına mecbur taşma tipi sidik kaçırma meydana gelebilir. Hastalarımızın şuur ve data düzeylerindeki artış sebebiyle bahsi geçen tür sidik kaçırmaların adedi azalmakla beraber, gene en yoğun gördüğümüz sidik kaçırma sebepleri içinde yer almaktadırlar. Terapisinde prostat ilerlemesine ilişkin tıkanıklığın ortadan kaldırılması ile birlikte mesane kasına yönelik medikal terapiler kullanılmaktadır.
Prostat ameliyatları sonrasında rastlanılan sidik kaçırma: Bilhassa prostat kanseri terapisinde uyguladığımız köktencilik namıdiğer prostatın tamamının seminal veziküller ile beraber çıkarma ameliyatları, daha seyrek şekilde de iyi huylu prostat ameliyatları sonrasında sidik tutmayı elde eden “üretral sfinkter” ismi konulan yapının ziyan görmesi sebebiyle meydana gelirler. Iyileştirmesinde sfinkteri güçlendiren adale egzersizleri, medikal ajanlar ve en arka deva şekilde de tıbbi tedaviye başvurulmaktadır. Tıbbi iyileştirmede altın normal yapay üretral sfinkter takılması ameliyatlarıdır.
Hangi Sorunların Habercisi?

Prostat problemleri ve bunların terapileri baylarda sidik kaçırmaya niçin olabiliyor. Bahsedilen saydıklarımızın haricinde de bilhassa yaşlanmayla sık oluşu çoğalan sistemik ve nörolojik hastalıklar de hem baylarda hem hanımlarda sidik kaçırmaya usül açabiliyor. Ayrıca kimi zaman sözü edilen sorunların ilk emaresi şekilde de ipucu veriyorlar. Bunlara örnek şekilde de şeker rahatsızlığı (diyabet), Parkinson problemi ve inme (serebrovasküler vakalar) verilebilir. Bahsedilen gerçek bile sidik kaçırmanın dikkatsizlik edilmemesi lazım olan bi semptom bulunduğunu yine hatırlatıyor. Şüphesiz ki sözü edilen sorunların tanıları konulduğunda terapi hedefi mesane oluyor bundan dolayı sözü edilen rahatsızlarda sidik kaçırmanın sebebinin mesanenin nörojenik (sinirden sonraki gelen) kontrolündeki bozulma bulunduğunu biliyoruz. Iyileştirmenin başarısında tanının erken konulması ve mesanede kalıcı değişikliklerin önüne geçilmesi dirimsel ehemmiyet taşıyor.

Korunmak İçin

40 yaşından sonrasında rutin senelik ürolojik kontrollerinizi yaptırın.
Mesanenin sağlıklı kullanılmasının sağlamak için, idrarınızı uzun zaman tutmayın ve yeterince sıvı alımına itina gösterin.
Her türlü sidik yakınmasında süre kaybetmeden bi üroloji uzmanına gidin.