Prostat biopsisi ve PSA

Transrektal Ultrason ve Prostat Biyopsisi
Prostat kanseri ileri evrede ise prostatın parmakla muayenesi ile saptanabilir. İleri evre olması nedeniyle başarılı tedavi şansı kaybedilmiş olunabilir.Erken aşamada tümörü yakalamak için kanda PSA testi istenir. PSA düzeyi yüksekliği bulunan hastalarda prostat kanseri riski için prostat biopsisi yapılır. Transrektal ultrason yani makattan özel uclu ultrason yardımı eşliğinde yapılan prostat biopsisi altın standart yöntemdir. Prostat kanserinin kesin teşhisi için bilinen tek metoddur. Biyopsi ile çıkarılan dokular histolojik tanı için gönderilir. Sonuçları birkaç gün içinde hazır hale gelir. Histopatoloji raporu bize ayrıntılı olarak kanser hastalığının konumunu ve evresini açıklar.

Dikkat edilen hususlar; Aspirin, Warfarin, klopidogrel (Plavix) ve anti-inflamatuar ağrı kesiciler biopsi sırasında kanma riskini artırabileceğinden doktorunuzun kontrolünde, işlem anı için kesilecektir.Antibiyotik genellikle biyopsi sonrası enfeksiyonu önlemek için reçete edilir. Erkeklerde gözlenen en sık kanser türü olan prostat kanseri tanısı, evrelemesi, hastalığın tedavi ve takibinde en önemli belirleyici prostata özgü antijen yani PSA’dır. Bu belirteç prostat kanserini kesinleştirmez. Literatürde PSA kullanımı hararetli bilimsel tartışmaların konularından bir tanesidir. Genel kanı PSA’nın yol gösterici işlevi olduğu yönündedir. 50’li yaşlardan itibaren sıklığı artmaya başlayan iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanserinin ayrımı terapi planlamasında önemlidir. Prostat kanseri tanısında daha mutlak sonuçlar elde etmek için hekim tarafından hususi PSA (toplam PSA değeri yanında yaşa bağlı PSA, serbest/toplam PSA (s/t) , PSA- D, transizyonel zon dansitesi gibi) değerlerinden yararlanılabilmektedir.PSA değerinin yaşa ilişkin şekilde değişiklik göstermesi sebebiyle yaşa has toplam PSA sınırları tanımlanmıştır.Prostat kanserinin net teşhisi için yüksek saptanan PSA sonrasında ya da işaret parmağıyla yapılan muayenede tümör kuşkusu varsa ultrason ile birlikte prostat biyopsisi uygulanmaktadır.Uygun koşullarda alınmış kanda PSA verisi 10 ng/ml üzerinde duran hastalarda prostat kanseri saptama olasılığı %50’ye yakındır.