Prostat büyümesi

Prostat, bütün memeli hayvanlarda vardır. Şüphesiz anatomik, biyokimyasal ve patolojik biçimde değişkenlikler göstermektedir. Prostattaki uyku şeklinde mevcut olan kök hücreler tek tük bölünürler, sadece bölündüklerinde İyi huylu prostat büyümesi (BPH) verilen prostat büyümesi sorununa neden olabilir.

Yaşlanma sürecinde belirlenemeyen defektlerden ötürü hücre ölümünde azalış meydana gelir.  İyi huylu prostat büyümesi halk sağlığı nedeninden zamanla yükselen bi ciddiyete gelmiştir. 60 ıslak üstü baylarda ortalama %30 miktarında problem gündeme getiren hastalık bulunmuş olduğu bilinmektedir. BPH ve prostat kanseri benzer organda, benzer ıslak grubunda, benzer yapıda görülen ve muhtemel birlikteliğinden bahsi geçen 2 değişik problemdir. Her ne oranında eş noktaları olsa da bugün için BPH ve prostat kanseri aralarında nedensel 1 birlikteliğin mevcut olmadığını anımsamakta fayda bulunmaktadır. İyi huylu prostat büyümesi hastaların hayat standardını negatif doğrultuda etkilemektedir. Bu hastalarımızda iyileştirmenin maksadı hayat stardardını iyileştirmektir

TEŞHİS
Vakalar doktora en yoğun idrar akım güçlerinde düşme, yoğun idrara çıkma ve idrar yaparken güçlükle karşılaşma sebebiyle müracaat etmektedirler.  Doktor vakanın problemi detaylı 1 biçimde inceler. Daha sonra teşhis koymak için fizik terapiye terfi eder.
Prostatın büyüklüğü, çeşidi, yoğunluğu, simetrisi ve kitle (nodül) mevcut oluşu  analiz edilir.

Temel teşhis işlemleri
Prostat büyümesi teşhisi için ilk olarak makattan parmakla tedavi yapılmaktadır. Sonrasında başka işlemlere terfi eder. Prostata spesifik antijen (PSA) ve böbrek işlevlerini da bulunduran rutin biyokimyasal yorumlama yapılıyor.Milletlerarası prostat semptom skoru adlı anket formu ve Üroflowmetri adlı idrarı dışarıya atma akım şiddetini test eden kontrol ile idrarı dışarıya atma analiz edilir. Prostatın büyüklüğü ultrasonografi ile belirlenebilir.
Ayrı olarak da böbreklerde analiz edilir.  

TEDAVİ
Milletlerarası Prostat Semptom Skoru anket bilgilerine gore hastaların bölümlendirilmesi ve terapi planlaması klinik uygulamalarda temel teşkil etmektedir. BPH iyileştirmesinde ilaçla iyileştirme, endoskopik tıbbi ve açık yöntemler tercih edilmekte, ilerleyen teknikler sebebiyle bu günlerde açık tıbbi usul daha azca tercih edilmektedir. iyileştirmeyi vakanın klinik vaziyeti ve prostatın ebatı belli eder. Her vakanın ilaçla iyileştirme edilemeyeceğinin hatırlatılması gerektir. Bunların haricinde medikal iyileştirmeden fayda göremeyen yada uzun zaman ilaç içmek istemeyen hastalar da tıbbi iyileştirme olabilmektedir.

Medikal terapi
BPH terapisinde yaygın biçimde uygulanan ilaçlardır. Hastaların idrar akım şiddetlerinde artmaya vesile olmaktadır. Ortostatik hipotansiyon, bitkinlik hissiyatı, baş ağrısı, asteni, nazal konjesyon ve retrograd ejekülasyona vesile olabilirler. 5 alfa-redüktaz inhibitörlerinin prostat boyutunda  %yirmi-30 miktarında küçülme, idrar akım şiddetinde orta denli sorun giderme sağlamış olduğu bilinmektedir. Ayrı olarak da tıbbi tehlikesini düşürdüğü tespit olunmuştur. Her 2 ilaç kategorisinin birleştirmesi ile iyileştirme güncel iyileştirmeyi oluşturmaktadır.

Cerrahi terapi
İdrar yolundan endoskopik biçimde girilip prostatın elektrokoterler etkisiyle çıkartılması doğrusu transüretral elektrorezeksiyon (TURP: kapalı ameliyat) yada açık tıbbi metod,  BPH’nin tıbbi terapisinde altın standart biçimde kabul edilen metoddur. Teknolojik ilerlemelerle TURP’a alternatif pek fazlaca teknikle ilişkin faaliyetler gündeme getirilmiştir.Başka enerji kaynaklarının tercih edildiği alternatif metodlar yapılmıştı. Lazer enerjisi ile prostat tedavisi iyihuylu  prostat büyümesinde 1 müddettir başka tarzlarda test edilmiş, iyi bulunmuş vakalarda (kanama riskli hastalar, büyük prostatlılar) yeri olacağı kabul edilmiş, hiç bir biçimde altın standart bulunmadığı tespit edilmiş 1 usüldür. Greenlight (yeşil ışık) lazer ile evaporizasyon (buharlaştırma) hemen hemen fazlaca kısa 1 geçmişe haiz, literatürde oldukça kısıtlanmış miktarda ve kısa dönem neticeleri ifade edilmiş,  uzun dönem sonucu meçhul 1 usüldür.