Prostat Kanseri

Prostat Kanseri
Prostat kanserinin esas sebepleri içinde beslenme, kalıtım ve seksüel yolla giren enfeksiyonlar sebep gösterilebilir.
Bilhassa hayvansal yağdan varlıklı beslenen ülkelerde prostat kanseri görülme tehdidi yüksektir. Fakat bunun ile birlikte Japonya veya Çin şeklinde ülkelerde et tüketimi azca olduğundan ve soya yağı şeklinde naturel yağlardan yararlanma çok olduğundan bahsedilen tür ülkelerde prostat kanseri görülme sık oluşu daha azdır.
Prostat kanseri genç baylarda bile meydana gelebilir. Ender bile olsa görülebilmektedir. Prostat kanseri, zamanında müdahale edilirse mutlak tedavisi mümkündür.

Prostat kanserinin mutlak tanısı nasıl yapılmaktadır?
Tanı için PSA (prostat spesifik antijen) dediğimiz bi belirleyici mevcut kanda ona bakıyoruz ve tedavi ediyoruz. Ondan sonrasında eğer muayenede kuşku, PSA’de bi yükseklik var ise biyopsi yapıyoruz ve mutlak tanıyı koyuyoruz. Biyopsi neticelerini patolog yorumluyor ve derecelendiriyor. Baş şekilde 3 gruba ayırıyoruz. İyisi, ortası ve kötüsü mevcut. Bunlar iyileştirme neticelerini etki altında bırakan parametrelerdir.

Prostat kanseri iyileştirmesinde neler yapılmaktadır?
Problemin prostata sınırı olan bulunduğu kabul edilen ve temel vaziyeti itibarı ile ameliyata engel hali olmayanlarda tıbbi iyileştirme ön planda düşünülür. Tedavi olacak rahatsızlarda 10 senelik bi hayat beklentisi bulunması seçenek edilir. Tedavi teknikleri içinde açık tedavi, laparoskopik ve robotik cerrahiler söz mevzusudur. Açık ameliyatlar göbek altından yada makatla poşet arasından meydana getirilen kesilerle uygulanabilir. Laparoskopi yada onun robot katkısı ile meydana getirilen versiyonu kesi olmaksızın vücuda oluşturulan deliklerle (port) meydana getirilen ameliyatlardır.

Kişilerde iyileşme süresi daha kısa, acı daha azca var olmasına rağmen meydana getirilen araştırmalar kanser kontrolü ve komplikasyonların yüzdesi nedeninden açık cerrahiden üstünlüğünü gösterememiştir. Köktencilik prostatektomi, alışılagelen prostat ameliyatlarından farklıdır. Burada prostat kapsülü ile prostatın tümü, seminal keseler, gereğinde lenf bezleri çıkartılarak sidik alternatifi mesane ile tekrardan birleştirilir. Tedavi sonrasında sözü edilen birleşme yerinde daralmalar, idrar kaçırma ve sertleşme rahatsızlığı en yoğun rastlanılan komplikasyonlardır. Sinir koruyucu tıbbi müsait duran rahatsızlarda 2 doğrultulu uygulanır ise rahatsızların yarısından fazlasında sertleşme fonksiyonu arka devam edebilir. Bu olayın için tedavi öncesinde iyi bi sertleşme fonksiyonu bulunması ve tedavi sonrasında uygulanacak rehabilitasyon programı mühim bir şeydir.