Sünnet

Sünnet
Sünnet, baylarda erkeklik organı başını örten naturel üstderinin (sünnet derisi) kesilmesi biçimde tanımlanmaktadır. Dini adam sünneti Müslüman, Yahudi toplumlarında rutin şekilde yapılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyadaki bayların% 30’nun sünnetli bulunduğunu tahmin etmektedir. Dünya üstünde en çok kullanılan tıbbi işlemdir.

Sünnet komplikasyonsuz kolay bi işlem değildir. Profesyonel doktorlarca meydana getirilen rutin sünnete 1000 çocuktan 1’inde karmaşıklık görülebilmektedir. Fakat profesyonel doktorlarca yapılmayan sünnetlerde 1000 çocuktan 100’ünden fazlasını etkileyebilen halk sağlığı problemi durumuna gelebilmektedir. Sünnet öncesi çocuğun kanama öyküsü sorgulanmalı hemofili benzer biçimde kan sorunları teşhis yapılmalıdır. Temel fizik sağlık kontrolü ile erkek cinsel organı, testis ve genital anatomi normal mi bakılmalıdır.

Her tedavi şeklinde sözü edilen ameliyatın taşımış olduğu birtakım riskler/ komplikasyonları olmaktadır.
1- Erkeklik organı, güzel duyu biçimde memnun edici görüntüde olmayabilir.
2- İşlem esnasında erkeklik organı uç bölümü yaralanabilir. Bahsi geçen halde İlave tıbbi etap gerekmektedir.
3- Tedavi sonrasında işlemin uygulanmış olduğu bölümde kanama olabilmektedir. Bahsedilen halde İlave terapi uygulanabilir (< % 0,1).
4- Çok sünnet derisi kalırsa işlemi tekrarlama gereksinimi olabilmektedir.
5- Meydana gelen skar dokusu, sidiğin erkeklik organı ucundan akışını engelleyebilir. Bahsi geçen halde İlave tıbbi hamle gerekmektedir.
6- Enfeksiyon çocuklarda kana karışabilir.

Erkek cinsel organının başının tam olarak kesilmesinden, eğriliğe tarz açılmasına; sidik açıklığının yer değiştirmesinden, sıkıntılı sidik halletmeye kadarında seksüel yaşamı ve idrar yolu sağlığını etkileyebilen komplikasyonlar görülebilmektedir. Geç çağda gereken yapılmazsa, bu sorunlar görülebilir:

- İdrar yolunda darlık
- İkinci bi delik
- Peniste eğrilik
- Kötü yara iyileşmesi, nedbe dokusu (gazoz kapağı görünümü)
- Kozmetik kötü görünüm ve biçim bozukluğu

Oluşan komplikasyonların tamiri için acil ameliyathane ve hastane şartları gerekir.
Bilgisi olmayan, deneyimsiz veya ilgisiz; yetkisiz kişilerce müsait olmayan koşullarda meydana getirilen sünnetler bir haylisi süre kusurlu sünnet biçimde meydana artmaktadır. Bilhassa toplu sünnetlerde sözü edilen oranlar yükselmektedir.

Yanlış sünnet tedavisi
Evlat ürologları veya evlat cerrahları tarafınca tamir yapılmaktadır. Erken yada geç devirde meydana çıkan kusurlu sünnetlere ameliyathane şartlarında müdahale edilir. Temel anestezi veya sedasyonu takiben ameliyata alınan çocuklarda müsait müdahale yapılmaktadır. Düzeltilmeyen sünnet hataları ve komplikasyonları, çocukta ve ailede yaşam boyu ruhsal ve seksüel sıkıntılar yaratmaktadır. Memleketimizdeki yanlış sünnetin şiddetli miktarda bulunduğu tahmin edilmektedir, ama yeteri kadar çalışma yapılmamıştır. Sünnetin üroloji cerrahları tarafınca, ameliyathane koşullarında yapılması en doğrusudur. Deneyimli ellerde yapılmazsa zararsız bi geleneksel uygulama olmaktan fazla uzaktadır.

En arka şekilde, geleneksel sünnetçiler ve toplu sünnet uygulamaları sünnet hatalarının çoğunluğundan görevli bulunduğu üroloji acillerinde çalışan nöbetçi hekimler tarafınca bildirilmektedir. Sünnet işleminin yeri halka anlatılmalı, sünnetin kim tarafınca ve hangi şekilde yapılacağına göstermeleri sağlanmalıdır.